VII MIECHOWSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
On November 3, 2019

Las Strzyganiec koło Miechowa

Cisie, 32-200 Książ Wielki

Zapisz się na bieg!

Zarejestruj się na bieg

VII Miechowski Bieg Niepodległości

Bieg organizowany jest przez Nadleśnictwo Miechów, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „EVEREST” oraz grupę biegaczy długodystansowych z Miechowa.

Pytania i Odpowiedzi

Informacje dotyczące biegu w formie pytań i odpowiedzi

Oficjalny start biegu nastąpi w Niedzielę 3 Listopada 2019 roku o godzinie 1000 w Lesie Strzyganiec znajdującym się w miejscowości Cisie niedaleko Miechowa.
Uczestnicy biegu wpłacają darowiznę w kwocie 40 zł na:

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Everest
ul. Jagiellońska 20a/6      32-200 Miechów
Konto bankowe Santander Bank Polska
numer konta: 94 1090 1838 0000 0001 3765 0875
z dopiskiem : Miechowski Bieg Niepodległości  -“ darowizna

Wpłacona kwota darowizny nie podlega zwrotowi
Ze względu na ograniczenia techniczne i organizacyjne ustala się limit  uczestników na 150 osób. Decyduje data dokonania wpłaty.


Trasa prowadzi leśnymi drogami i ścieżkami , w tym niewielką część drogami utwardzonymi.  Trasa ma cechy biegu górskiego.  Przebieg trasy będzie oznakowany przez Organizatora biało czerwoną taśmą. Na trasie oznaczony będzie kilometraż.

Aby pobrać trasę biegu kliknij w ten link: Kliknij Tutaj

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja biegania wśród mieszkańców Miechowa i okolic.
 • Integracja środowiska biegowego.
 • Promocja pięknych leśnych okolic Miechowa.
 • Uczczenie Święta Niepodległości naszej Ojczyzny.

 • Start biegu odbędzie się w niedzielę 3 listopada (niedziela)o godzinie 10:00.
 • Start i meta znajdować się będzie w lesie na placu składowym przy drodze  leśnej zgodnie z oznaczeniem na mapie. Dla chętnych dojazd na start autokarem z parkingu obok Krytej Pływalni w Miechowie przy ul. M. Konopnickiej. Odjazd autokaru o  godzinie 9:15
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Dystans biegu to ok. 11 km – trasa podstawowa i 21km – DZIKI PÓŁMARATON.
 • Limity czasu :dla trasy podstawowej : 2 godziny
  dla półmaratonu :  3 godziny
  Dla półmaratonu limit czasu na punkcie kontrolnym po 10 km 1godz 20 min
  Nie ma możliwości zmiany dystansu w czasie biegu.
 • TRASA BIEGU
 • Trasa prowadzi leśnymi drogami i ścieżkami , w tym niewielką część drogami utwardzonymi.  Trasa ma cechy biegu górskiego.  Przebieg trasy będzie oznakowany przez Organizatora biało czerwoną taśmą. Na trasie oznaczony będzie kilometraż.

REGULAMIN

1.W biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowych sportów biegowych. Zawodnik powinien zapoznać się z warunkami panującymi na trasie i odpowiednio przygotować się do ich pokonania. Warunkowo w biegu mogą wystartować niepełnoletni po uzyskaniu zgody organizatorów.

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Bieg odbywa się na terenie pięknych lasów, wybraliśmy trasę tak by zobaczyć najpiękniejsze jego zakątki. Kategorycznie zabraniamy śmiecenia, pozostawiania opakowań butelek itp. Na starcie/mecie będą pojemniki na odpady.
 3. W dniu rozgrywania zawodów Biuro Zawodów będzie otwarte na parkingu przy budynku Krytej Pływalni od godziny 8:00 do 9:00, oraz tuz przed biegiem od 9.30 do 9: 45 na starcie. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie okazanie dokumentu tożsamości, własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminów, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
 4. Bieg jest imprezą towarzyską , zwycięzcą jest więc każdy kto pokona dystans. Będzie jednak oczywiście element sportowej rywalizacji , prowadzony będzie pomiar czasu a po biegu ogłoszone wyniki, także , na dystansie podstawowym 11 km, z podziałem na kategorie.
 5. Zgłoszenia przyjmowane będą  do dn. 31.10.2019r.

Zapisy na stronie www.miechowskibiegniepodleglosci.pl

Przy zgłoszeniu należy poinformować o chęci skorzystania z dowozu, podać rozmiar koszulki oraz datę urodzenia i miejscowość zamieszkania – informacje zgodnie z formularzem zgłoszeniowym. Mile widziane informacje o doświadczeniach biegowych – udział w zawodach, dystanse itp.

Uiszczenie wpłaty  jest warunkiem  udziału w biegu. Wpłata  ma formę darowizny celowej na organizację biegu  na konto jednego z organizatorów ; Stowarzyszenia Everest.

Wszyscy uczestnicy biegu wpłacają kwotę 40 zł jako darowiznę na pokrycie części kosztów organizacji. Pozostałe koszty ponoszą organizatorzy.

Wpłaty na:
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Everest
Jagiellońska 20a/6   32-200 Miechów
Konto bankowe Santander Bank Polska
numer konta: 94 1090 1838 0000 0001 3765 0875
z dopiskiem : Miechowski Bieg Niepodległości  -“ darowizna
Wpłacona kwota darowizny nie podlega zwrotowi

Ze względu na ograniczenia techniczne i organizacyjne ustala się limit  uczestników na 150 osób. Decyduje data dokonania wpłaty.

 1. Uczestnicy biegu otrzymają pakiety startowe z upominkiem, oraz koszulkę biegu. Rozmiar koszulki podany w zgłoszeniu gwarantowany wg kolejności dokonania wpłaty darowizny. (Koszulki drukowane z wyprzedzeniem)

Ostateczna interpretacja REGULAMINU, i rozstrzyganie kwestii nim nie objętych a tyczących biegu należy do Dyrektora Biegu.

Partnerzy

Partnerzy i sponsorzy Miechowskiego Biegu Niepodległości

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym partnerom i sponsorom za wszelką pomoc i wsparcie okazane nam przy okazji organizacji wszystkich przeszłych i przyszłych edycji Miechowskiego Biegu Niepodległości.

Lokalizacja Biegu

Informacje i narzędzia pomocne w dojeździe na miejsce

Lokalizacja

 • Miejsce biegu

  Las Strzyganiec
  Cisie, 32-210 Książ Wielki

 • Zadzwoń
  604 27 03 17
 • Napisz do nas
  biegniepodleglosci@wp.pl

Dojazd

Dojazd

Enter Destination From under Get Directions and Click on Get Directions Button.